O Festiwalu IN GARDEN

05 - 07 sierpnia 2022, Lublin

Festiwal In Garden to pierwsza w Polsce prezentacja sztuki ogrodów inspirowana światowej rangi festiwalami w Chelsea (Wielka Brytania) czy Keukenhof (Królestwo Niderlandów). Festiwal to święto i tak też traktujemy nasze wydarzenie. In Garden ma charakter wielowymiarowy, a przez to interesujący zarówno dla zdeklarowanych miłośników ogrodów i sztuki, profesjonalistów jak i dla każdego, kto chętnie uczestniczy w dobrze zorganizowanych wydarzeniach, otwartych na nowe wrażenia.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, prezes Fundacji Krajobrazy zaprasza na Festiwal In Garden.

Organizatorzy

Fundacja Krajobrazy jest niezależną organizacją, formalnie istniejącą od 2016 roku, promującą oraz wspierającą rozwój architektury krajobrazu, a także dobre praktyki w zakresie dbania o przestrzeń i tereny zieleni. Wszelkie działania podejmowane przez organizację są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i mają na uwadze przede wszystkim dbałość o krajobraz. Fundacja jest inicjatorem szkoleń, prelekcji i spotkań podnoszących kompetencje biznesowe z dziedziny architektury krajobrazu.

Działalność fundacji ukierunkowana jest na zmiany podejścia do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zajmuje się także rozwojem świadomości obywatelskiej w zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali mikro i makro, poprzez organizację warsztatów i spotkań dla mieszkańców, promując partycypację społeczną i aktywizację obywateli.

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, w której dbamy o proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a mieszkańcami, stanowiąc łącznik między tymi jednostkami. Stawiamy jednak na konieczność uczestnictwa w tych procesach wysoko wykwalifikowanych projektantów, jako osób prowadzących i służących własną wiedzą i doświadczeniem.

Wojciech Januszczyk

Wojciech Januszczyk

Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Mgr. inż. architekt krajobrazu, absolwent i pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, fundator Fundacji Krajobrazy, współwłaściciel firmy architektonicznej Garden Concept. Posiada duże doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu, w tym, budowy ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.