Ogród bliżej natury

Małgorzata Tujko

Ciągły zachwyt w postrzeganiu relacji w mikrokrajobrazach, w otoczeniu skał i towarzyszących im dzikich roślin, skłonił mnie do stworzenia projektu będącego wycinkiem naturalnego swobodnego krajobrazu „wykadrowanego” stalowymi, skorodowanymi donicami. Ogród, w którym panuje harmonia pomiędzy zastanymi elementami, swobodnie rozmieszczonymi w skalistym otoczeniu, daje poczucie bliskości natury i skłania do kontemplacji najmniejszych form.

MAŁGORZATA TUJKO

Absolwentka Architektury Krajobrazu i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Krakowskiej oraz Architektury Wnętrz na ASP w Krakowie.
Zwolenniczka działań pozwalających przekuć artystyczną wizję w realne rozwiązania poprawiające zdrowie lokalnych społeczności i ekosystemów. Ceni sobie projekty stworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i oczekiwań inwestorów. Rozwija swoja wiedzę o zagadnienia etnobotaniczne, poszukuje związków pomiędzy kulturą i tradycjami używania roślin, które to powiązania implementuje w swoich projektach.