Ogród Oaza

Aleksandra i Jan Niewada-Wysoccy

Założenie symbiozy architektonicznej formy z kwintesencją naturalnego środowiska w ramach architektury krajobrazu. Geometryczna, wręcz inżynieryjna forma organiczna cechuje się dwiema stronami elewacji: wnętrza oraz zewnętrza. Główną koncepcją formy składającej się w kształt kapsuły jest hasło garden-in, czyli wewnętrznego ogrodu. Wnętrze wraz z akcentem znajdującym się w środku wykwiecają i ożywiają roślinnością zamkniętą w kapsule przestrzeń. Zewnętrzna elewacja odgradza obiekt sztuczną powłoką, całość kontrastuje z pustynnym podłożem nadając uczucie pragnienia dostania się do wnętrza. Wzmocnienie poczucia tęsknoty nocą nadaje światło. Wraz z zapętlonym słowem czytanym wybranej poezji zaprasza do środka. Motyw książki na elewacji i dobiegającego głosu czytanej poezji ze środka ogrodu uzupełnia zapotrzebowanie na pozytywne wartości, które są niezbędne dla spełnienia dojrzałości. Ta w rozumieniu instalacji nacechowana jest emocjami o pochodzeniu wartości kulturowych i artystycznych.

ALEKSANDRA NIEWADA-WYSOCKA
Architektka Krajobrazu, Florystka. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoją pasją i zamiłowaniem do kwiatów i roślin zaraziła już kilka roczników młodzieży i słuchaczy. Swoje pasje artystyczne przelewa na płótno w wolnych chwilach.

JAN NIEWADA-WYSOCKI
Architekt zajmujący się głównie przestrzenią mieszkalną w szerokim znaczeniu. Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Lubelskiej. Oddany rysunkowi i pochłonięty fotografią. Związany z różnymi środowiskami akademickimi wydarzeniami artystycznymi i edukacyjnymi.