Blisko- bliżej

Karol Krupa

Przestrzeń jest relacją pomiędzy elementami, które w niej występują. Człowiek, świadomie lub nie, zawsze staje się odbiorcą i uczestnikiem tych relacji. Poprzez swoje działania w różnej skali, wpływa na poszczególne elementy dostosowując je pod względem funkcjonalnym i estetycznym. W miejscu intymnym, jakim jest ogród, wszelkie zmiany mają charakter indywidualny i kameralny. To stanowi ogromną wartość tej przestrzeni. Zaproponowana forma ogrodu nie da się określić jako jednoznaczna lub ostateczna. Podstawą idei jest modyfikacja kompozycji poprzez zmiany lokalizacji występującej formy architektonicznej. Możliwość przesuwania konstrukcji pozwala na umiejscowienie jej w wybranym fragmencie ogrodu określającego ogólny charakter przestrzeni. Relacja pomiędzy poszczególnymi elementami i użytkownikiem staje się bardziej indywidualna dzięki swojej otwartości.

Karol Krupa

Architekt. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, aktualnie pracownik. Prowadzi własną praktykę projektową Krupa Atelier. Współpracuje przy inicjatywie społecznej Modernizm w Lublinie. Współorganizator studenckich warsztatów architektonicznych „Synergia w architekturze” realizowanych przez Politechnikę Lubelską. Współkurator lubelskiej części wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury” organizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.