Nawadnianie

Joanna Rayss

‘Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (…)’

ANTOINE SAINT EXUPERY

Woda przez wieki w naszej szerokości geograficznej zdawała się czymś oczywistym i powszechnie dostępnym. Ostatnie lata i zjawiska towarzyszące zmianom klimatycznym sprawiają, że rośnie w nas pokora zarówno do samej wody jak i deszczu, który doceniamy jako cenne źródło odtwarzalnych zasobów wody nie tylko dla roślin i krajobrazu. Szanując kurczące się zasoby słodkiej, czystej wody, obserwujemy coraz więcej przykładów projektów związanych z recyklingiem wody i wykorzystaniem ‘deszczówki’. 

Ogród Nawadnianie to z jednej strony hołd dla wody darowanej nam w postaci kropli deszczu, z drugiej przegląd sposobów wykorzystania deszczu do nawadniania roślin ozdobnych w ogrodzie. Od ogrodu deszczowego utworzonego w pojemniku po różne formy retencyjnych rabat deszczowych, zgodnie z arabskim powiedzeniem: Natura deszczu jest zawsze taka sama, pozwala rosnąć zarówno cierniom na bagnach, jak i kwiatom w ogrodach. W stworzonym w ramach festiwalu ogrodzie woda deszczowa przepływa przez różnorodne elementy i formy dając życie. Nie bez znaczenia dla form i dekoracji w ogrodzie jest także kontekst w którym tworzony jest ogród… 

Joanna Rayss

Dr. inż. arch. krajobrazu. Ekspertka w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury na terenach zurbanizowanych, szczególnie w kategoriach adaptacji do zmian klimatycznych. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt.: „Zielona Infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska”. W latach 2017-2019 pracowała jako specjalistka ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody. W latach 2009-2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 roku współwłaścicielka pracowni Rayss Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.