Organizatorzy Festiwalu IN GARDEN

Fundacja Krajobrazy jest niezależną organizacją, formalnie istniejącą od 2016 roku, promującą oraz wspierającą rozwój architektury krajobrazu, a także dobre praktyki w zakresie dbania o przestrzeń i tereny zieleni. Wszelkie działania podejmowane przez organizację są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i mają na uwadze przede wszystkim dbałość o krajobraz. Fundacja jest inicjatorem szkoleń, prelekcji i spotkań podnoszących kompetencje biznesowe z dziedziny architektury krajobrazu.

Działalność fundacji ukierunkowana jest na zmiany podejścia do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zajmuje się także rozwojem świadomości obywatelskiej w zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali mikro i makro, poprzez organizację warsztatów i spotkań dla mieszkańców, promując partycypację społeczną i aktywizację obywateli.

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, w której dbamy o proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a mieszkańcami, stanowiąc łącznik między tymi jednostkami. Stawiamy jednak na konieczność uczestnictwa w tych procesach wysoko wykwalifikowanych projektantów, jako osób prowadzących i służących własną wiedzą i doświadczeniem.

Wojciech Januszczyk

Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Mgr. inż. architekt krajobrazu, absolwent i pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, fundator Fundacji Krajobrazy, współwłaściciel firmy architektonicznej Garden Concept. Posiada duże doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu, w tym, budowy ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.

Barbara Wybacz

Barbara Wybacz

Absolwentka Kulturoznawstwa UMCS oraz Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2014-2019 dyrektorka programowa Centrum Spotkania Kultur, autorka biznesplanu i współautorka strategii instytucji. Wykładowczyni przedmiotów związanych z zarządzaniem, myśleniem projektowym oraz międzykulturowością. Od 20 lat czynnie związana ze środowiskiem kultury, organizatorka, producentka wydarzeń artystycznych, festiwali, spektakli teatralnych, działań w przestrzeni publicznej.

Alina Januszczyk

Doświadczona animatorka kultury i przestrzeni, od lat współpracuje z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” i współtworzy program oraz markę Domu Słów. Prowadzi również swoją fundację Beetle, która realizuje projekty audiowizualne. Jest współtwórczynią projektu Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne, które od 2008 roku przyznawane są w młodym twórcom i animatorom kultury w Polskim Radiu Lublin.

Dominika Mazur

Dominika Mazur

Pracownik Fundacji Krajobrazy. Tytuł magistra i inżyniera uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego na kierunku Florystyka. W roku 2017 pełniła funkcje prezesa zarządu Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS „SmartCity”.