Steel life

Kamil R. Filipowski

STEEL LIFE to wyrób ogrodopodobny, martwa natura, symboliczny obiekt okołoartystyczny mogący służyć rozmyślaniom nad potencjalnymi możliwościami dialogu i porozumienia pomiędzy tym, co dała ludzkości rewolucja przemysłowa a tym, co dała jej natura. To poniekąd manifest, głos w dyskusji o potrzebie powrotu do myślenia o przyrodzie jak o skarbie, który gatunek homo sapiens z niezwykłym wręcz uporem i konsekwencją trwoni i niszczy od setek lat. Jeżeli natychmiast nie przestanie, martwa natura będzie już nie tylko terminem w sztuce.

Kamil R. Filipowski

Absolwent filozofii, artysta, grafik, projektant. Od 2013 r. pracownik Centrum Kultury w Lublinie. Organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych, dwukrotnie popełnił scenografię do spektakli. Autor instalacji, plakatów, systemów identyfikacji wizualnej, okładek płyt i czasopism. Projektant obiektów typu site-specific, logotypów, bilboardów artystycznych, kilku neonów i wielu innych. Stale współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. z: Teatrem H. Ch. Andersena w Lublinie, Fundacją Krajobrazy, Fundacją Wolność od Religii.